FAQ

คำแนะนำในการดำเนินการ KYC สำหรับประเทศไทย


ขั้นตอนการยืนยันตัวตนมี 4 ขั้นตอนด้วยกัน เราจะอธิบายพร้อมด้วยคำแนะนำดังต่อไปนี้

 

นักเทรดสามารถส่งเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังรายการต่อไปนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. หนังสือเดินทาง
 3. ใบอนุญาตขับรถ

รูปภาพไม่ควรเกินกว่า 2 สัปดาห์ รูปภาพควรเป็นภาพต้นฉบับ, ภาพสี และไม่มีการปรับแต่งใด ๆ รูปภาพไม่ควรบันทึกหรือแก้ไขด้วยโปรแกรม Photoshop

ตัวอย่างเช่น

2020-09-22-TH-KYC-1-min

 

เซลฟี

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำตามรูปภาพด้านล่าง

 

หลักฐานแหล่งที่อยู่

นักเทรดควรจะส่งเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังรายการต่อไปนี้

 1. กรณีที่ไม่ได้ส่งเอกสารบัตรประจำประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน ตัวอย่างเช่น หากคุณได้แนบเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว คุณควรที่จะส่งเอกสารอื่น ๆ เพื่อยืนยันที่อยู่ด้วยเช่นกัน
 2. รายการเดินบัญชีธนาคาร โดยชื่อและที่อยู่จะต้องปรากฏในภาพเดียวกัน และออกให้ไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
 3. ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค ที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้า โดยออกให้ไม่เกินสูงสุดใน 3 เดือนที่ผ่านมา
 4. เอกสารยืนภาษี ที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้า โดยปรากฏในภาพเดียวกัน เอกสารจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
 5. วีซ่านักเรียนหรือใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบอนุญาตพำนักในถิ่นที่อยู่สำหรับประเทศอื่น

 

หลักฐานการชำระเงิน

เมื่ออัปโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน โปรดทราบไว้ว่า วิธีการชำระเงินแต่ละวิธีจำเป็นต้องการการยืนยัน โดยจะต้องอัปโหลดในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับการอัปโหลดใดที่สำเร็จแล้ว โปรดอย่าสร้างส่วนใด ๆ ขึ้นเอง

ธนาคารออนไลน์

 1. เพื่อยืนยันวิธีการชำระเงินประเภทนี้ ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอที่มีการทำธุรกรรมไปสู่/ออกจากแพลตฟอร์ม และชื่อเจ้าของทั้งสองรายการ ต้องสามารถมองเห็นได้ในภาพเดียวกัน
 2.  หากไม่สามารถส่งภาพหน้าจอเพียงภาพเดียวได้ ลูกค้าสามารถส่งภาพหน้าเป็นสองภาพได้  a)ภาพแรก จะต้องปรากฎชื่อเจ้าของและเลขที่บัญชี  b)ภาพที่สอง หมายเลขบัญชีและธุรกรรมไปสู่/ออกจากแพลตฟอร์ม
 3.  ภาพหน้าจอควรจะมีความสัมพันธ์กัน
 4. รูปภาพสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและหมายเลขบัญชีซึ่งสามารถมองเห็นได้ และภาพหน้าจอจากธนาคารออนไลน์ที่มีหมายเลขบัญชี และรายละเอียดธุรกรรม
KTB

1. ล็อกอินเข้าสู่ KTB NetBank ของคุณ เว็บไซต์ https://www.ktbnetbank.com/ จากนั้นคลิกที่ “โอนเงินบุคคลอื่น” เพื่อ “Transfer to 3rd Party”

https://lh4.googleusercontent.com/q9nf23Na6b8J07_Fpsf4KJTMrBbNweP-LjarAEj_b5k9BRAtPEeJg2jnu2940Ps8Ojnn5xu1xS-xZuYXRBMOUcVYOwVxta3wVLVG0BOcLTQsZIHKabJlKvb2ZUEbHcKJW-jzey2DNfCUX1Apsg

2. คลิกที่ “ทำรายการโอน” หรือ “Funds Transfer”

https://lh6.googleusercontent.com/wdLO1TTz5L131MGisEQjDR7_WVoInWpKJlBlWsbxsnDNrD1wL7sLF-XWTK7mrtGl0VjBq-eoW7Z3o5dSTD2nJwkNViIje_GDbxt-iylOxjFzlMgE4R0r963K-UsZSke-A6g0TdDKt0uK3SPfMg

3. จากนั้นคลิกที่ “ประวัติการโอนเงิน” หรือ “Fund Transfer History”

https://lh5.googleusercontent.com/YYxa3dvVqWFbZ8iDyhYxkzmD7yPzLo_Ta3SPp6uNJY8hcN1BrhzhjNx9q_8Sxat3pghZFCs_TfJB0BDlXLe9JMgr82FXDZaouROae__r1aJz7l8tK57jA_DZrHjY9BXOD3TOmiGrL-qAxR_V_Q

4. เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการดูธุรกรรมและคลิก “เรียกดู” หรือ “View”

https://lh6.googleusercontent.com/YgQ1mqYdhqh-rNFNwKXKBaYrtdKM-DjM91UZsdJs-H5v1wSH_VH3ucx9wnPlsohOtkUOy61bxTmYeEZbt7JjhXgkjoOe3eG6-mdmbQEgH6oLqpHJ63m53fIdTIKENR8X6Y6G2WE2JTI4Imlimw

5. คลิกที่หมายเลขอ้างอิงของธุรกรรมที่คุณต้องการดู

https://lh4.googleusercontent.com/ONY78YV-sAMPriGRj9yaT1W_iLqEQsV6bA_1e2HtPaLi7m3MC3RyToiaPBFBOSVwWGmki0_hy4X7D4yzK-lX6YiPRSeI4MNGz5mc8jiBAQO2yPxpRK5luMpS9HS9zsFLCBSiqlMJ_h4uinr8eg

6. ดังภาพที่แสดงด้านล่าง ในกรอบสี่เหลี่ยม คือหมายเลขบัญชีธนาคารของคุณ และในวงกลม คือหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้รับ หรือ หมายเลขบัญชีพร้อมเพย์ จากนั้นคุณจะต้องคลิก “พิมพ์” หรือ “Print”

https://lh4.googleusercontent.com/AdNU9RuT9rT3ExXfNUtbeh5T0Gs-GetpIxFXpZtBxhrVP9l8I6-wyHvpU25QwTrLk-84H8h1AT1lkkE4R5BTkRFYrl6jMP8LsH7s2USlnKkvg2DmKXyfq88J3OcZpqMd9Gf0701WmgOYbKvCcg

7. สุดท้าย ให้เลือก “บันทึกเป็น PDF” จากนั้นคลิก “บันทึก” ส่งไฟล์ที่คุณทำการบันทึกไปให้แผนก KYC

8. แนบรูปถ่ายของสมุดบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารนี้

https://lh3.googleusercontent.com/DzyT31AK9ZoNyIdbL4eN3S8R-dxhL9KSN0K248xfJ8Swv9kmng0EUFV2NMo8FlXw8FYdKjy7IhcyFhew1_cC8-dvEdqwCFZtSzBqd0ansBHoV9Z34cU-QtXyNbMDkB6RixQt0jlK8lK42wZskA

KKR

1. เปิดแอป Kplus บนโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ “ธุรกรรม” หรือ “Banking”

https://lh5.googleusercontent.com/1uQEQER069SLloNiqsGSSYoOiDAT42tf4Z3TivadcTHkJrpJ-PqliH9N_idQh2RAKLaEJIlqr9surTA0CqJLzNyxj2IQ-OqR7iDFNcpen5eyqIRwqnzqJOwZlX9bVwJWagIoqU0Il4XrKz6qyA

2. คลิกที่ “Statement”

https://lh3.googleusercontent.com/nEX8iZKwc7J5o8P_P8VPDXKPvsSBMDw_FOLjPGSE0RD3PAaCIApwHbGxGY-kBDrUoQv0C0l4cNvtmkasIvKCtjAz_mTbQUdoIlj_S6pWvzFiLjDAKpY7fneMARhV_Db8Hu4Wbkpu0gDNWPY4OA

3. คลิกที่ “ขอ Statement” หรือ “request statement” จากนั้น เลือกภาษาเป็นภาษาอังกฤษ ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งไฟล์ เลือกระยะเวลาของใบแจ้งยอดที่คุณต้องการดู แล้วคลิกที่ “ส่งคำขอ” หรือ “submit request”

https://lh3.googleusercontent.com/rTR0e6-kZ4LOup3mrSfbU9ZYXm4POA-Tfulau7Irdq2pvea4GOzkuU9DzYtZLXJEjzEHX8Xdei-yqpyfYkXyEjChl_A89nG22KoQEg42lVnAlaqESXs8b6h8k47xlXvmvFv3RGKzcS315sOBvA

4. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” หรือ “OK”

https://lh3.googleusercontent.com/q8yqgidhAwzE1yASBLcZKPeQFsL_YrL_pqnVHffLv8gotVrYNZK-bUDqb4r8Shb7IDiAYcZgc2pzNwFqApikz1myRx-l6xMM1g17xy6bcEUkN3XKEYB2yR-JX-MVic42boqljxlSf0PhmF1hFg

5. เปิดแอปอีเมล หรือ เว็บไซต์ แล้วล็อกอินเข้าใช้อีเมลของคุณ กรณีที่คุณไม่ได้ล็อกอิน คุณจะเห็นอีเมลส่งจาก Kplus เปิดอีเมลจาก Kplus

https://lh6.googleusercontent.com/Ux4WJG-dcPTiFZfvr5GG0I2PlIvGYk3boxQJnydZTgCXGqcnAARNPvtxrwdQ8qwgnGFdwLLs9JRtv6DiH0TV1GGnyVHlyz_GqkpF2aT0sJ79fsE89nqwGE2UFL95gCn7fMOLK-jI6-E5QNnp_g

6. เลื่อนลงและคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย STM จากนั้นให้เปิดไฟล์ และคุณจะถูกถามให้ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยัน ซึ่งจะเป็นวันเกิดและปีเกิดของคุณ (DDMMYYYY) ตัวอย่างเช่น หากวันเกิดคือ 4 พฤษภาคม 1982 รหัสผ่านจะเป็น 04051982 ถ่ายภาพหน้าจอและส่งไปยังแผนก KYC แล้วแนบรูปถ่ายของสมุดบัญชีธนาคาร ที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารนี้

https://lh3.googleusercontent.com/NBht9VTY_LjhmE0KIMzwbJSlmOzHgLzz62_v_514UarJvL8LiH75Vo7D0D-Y164ud81CzTAOt9eBBepI9Rl6WnYO_w_vPgUjL5LaRNO9MkW0XpTKBsl9ecSoqToGufYmKOpcZFn5yq6tokoY3w

ตัวอย่างการยืนยันของ KKR https://lh5.googleusercontent.com/hzucXBXZGAEFpyozaWo_hRzShGvIrl7u9klyNZ0v1rDOaV5OsxkHcViYGbmPhplOv3V-6IFlSSzx2R8iSCYL_44xgs18_wR9SAZJENq3kPOD7WOKO1WDMNPr0Mnkz0hbeYYxPhO-32WzbskFXA

GSB

1. เปิดแอป MyMo บนโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ “บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก” หรือ “Saving” ในคำแปล

2. คลิกที่สัญลักษณ์รายการเดินบัญชีธนาคาร ดังที่ระบุไว้ในภาพด้านล่าง

https://lh3.googleusercontent.com/UFkXyjpN5kLNmRSVT_iE1ZbXowrNGhEIQ2rFNHup72cKXARfyG1xD6DKUYe4EASkF5huNogX082zxq3D5IoHUQ4hEVqzCChndDUk87XyW5ocvuxg2N0rphep4lgEcu1zjwIBOqTg6cJTzhR7zg

3. เลือกช่วงเวลา รายการเดินบัญชีธนาคารที่คุณต้องการ ดูและป้อนอีเมลของคุณ ในช่องสี่เหลี่ยมสีแดงที่ระบุ ด้านล่างอีเมล เป็นการเลือกภาษา ให้เลือกภาษาอังกฤษ จากนั้นคลิก “ส่งคำขอ” หรือ “send request”

https://lh5.googleusercontent.com/JXQ2wOeDmyRAod_6vS03lnlEoxgSNEVU_xPZWtPSmuE8m8ir3toBm6HaMYJfrSyBJyJSCPpW88ucZUpO48UhcwNkMy50D5dilZE-oIEV-xZCzt4F_Du5TS1zsbqeeGrNuyS2LXxW8QfCTl6V2A

4. คลิก “เสร็จสิ้น” หรือ “Done”

https://lh5.googleusercontent.com/3mjYeicNyEFAphCIYVQcAj3l_sAOIiLgRVNc9uCEIjkfXX-1oSMevEhSum3_9D38rVipblerD38uEjcd9xubNxePCX_azwm55Xrz8rtJdBvxzRy8nQbSLHGkCgje9l-XGVeoMfptt3qxKE0wRw

5. เปิดแอปอีเมล หรือ เว็บไซต์ แล้วล็อกอินเข้าใช้อีเมลของคุณ กรณีที่คุณไม่ได้ล็อกอิน ถัดมา คุณจะได้รับอีเมลจาก mymo@gsb.or.th เปิดอีเมล

https://lh3.googleusercontent.com/Zs7hnIMb2YeJEARO6f6bpa2U5RWNWwhOPrH29_tFpC3qOCCOH6w_FRU4W6NtRxwmfA7pNCHwgVFA6NBLESnRt0mfcH9E3m1J3t-WnWAWo91licTQY1HmPV-5Z0T3Dx6pOeBDrd0TFqHaEe4eyA

6. เลื่อนลงและคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย STM จากนั้นให้เปิดไฟล์ และคุณจะถูกถามให้ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยัน ซึ่งจะเป็นวันเกิดและปี พ.ศ. เกิดของคุณ (DDMMYYYY) พ.ศ. คือ ปีคริสต์ศักราชบวกด้วย 543 ตัวอย่างเช่น ถ้าวันเกิดของคุณ คือ 4 พฤษภาคม 1982 รหัสผ่านจะเป็น 04052525 ถ่ายภาพหน้าจอ แล้วส่งไปยังแผนก KYC

https://lh5.googleusercontent.com/RAI_e2hGhsr0sns3pteRO7K8BL-pvq27UebbtdoeSSkJO8eepzBbrT1tswXE6OElDsuK-TGQAQKO-OUH9gNd3sfYfqP5exaKPHgtoWIu9-F30Uz7lIq7F52JvIH_kzzlZWQ85sk7blkf7vtoRw

ตัวอย่างการยืนยันของธนาคาร GSB https://lh4.googleusercontent.com/p7C9WmPGZ_5zBqYwMC_CemIFbcE8q_pqYoEYjPIsAKCFy74R0S16FQuSrJuqBTj-sb3XE3XjIJP3h6zd0mOBJUwqs9Y2rYwHZJGZ95XZbNyEAH34NqfgBSiCYd-labpzqvuL--Mst9d2XmKWGg

SCB

1. เปิดแอป SCB บนโทรศัพท์ของคุณ และคลิกที่ไอคอนดังกล่าว

https://lh4.googleusercontent.com/jhxk14dZuhWh1VfbWm_7AqTnC604DH4lyiogf_ehzfUpaqFqiOn-1Dn3ma6bJvStjRPUirgUjlvirl2uzZTAb861YqccTO7kNNuyvtIKzLaRJfFU_IaGgx8oXeL0dZ4WxtaPlZgnVx-Upu8OSg

2. ใส่รหัส PIN

https://lh6.googleusercontent.com/QEtL2bTtJr2xarygDwV3thPGTEWjEbEZNMlfSXG9SH7Z2UhQSqAoMz113svtmq7gjmD9QbbH6Cb4xExTPdmJsfi0eLCQ2zylR_HWrsnCLCABwjE5lpHvJ6s4oCWO0xAQC_1syh1lWrkAtIuFOg

3. คลิกที่ปุ่ม “Mysavings” และเลือกบัญชีที่ต้องการ

https://lh4.googleusercontent.com/SRUmoe_RmP9jRHWkKeNKSO4mHVxsIcOLeFQqm29_CY8gp8NpwKD8Tyo0xYuaGMlbx78vgvl-MWXzZLbDmBB8pCHIWlu3okARCVoCXZMmxCO_mjuwu1T5pprPlxsM3NZWRO2peUH-NNKmPV6GeQ

4. คลิกที่ปุ่ม “More services”

https://lh3.googleusercontent.com/p7xba0drbNbUkSptG9feXGyKFvqyojA6SfJRqhf6i2zYHThpf5cPHsMU_P6lgTwQoo2tdfPTEVc28I5BP2tQr6Reh0-L5nH8TPUduPJROkQ53qzzovDwfCMZPqH-nJmMFlb-hV3omjzXgvzcYA

5. คลิกที่ “request statement” เลือก PDF ที่มีใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร ซึ่งรายการโดยละเอียดธุรกรรมจะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้ใช้งาน

https://lh6.googleusercontent.com/3BqzN9RGBKpskJQ-Aci-nTLxHRVeeKYVuFyLeyQtS_QJLPfK3usFutXE8FWZZFXM2_Mm_zj1NkGqcjqs8hHxwis4jBfbjK4sdiOZqht6B6yetXxI93AVd8cSk0yOhPOV99NgB516NOqO9CrQ-g

6. ในอีเมลของผู้ใช้งาน ให้เปิดอีเมล แล้วเลื่อนลง และคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด จากนั้น เปิดไฟล์ pdf โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในอีเมล แล้วส่งไฟล์ PDF หรือ ภาพหน้าจอไปยังแผนก KYC

https://lh5.googleusercontent.com/RAI_e2hGhsr0sns3pteRO7K8BL-pvq27UebbtdoeSSkJO8eepzBbrT1tswXE6OElDsuK-TGQAQKO-OUH9gNd3sfYfqP5exaKPHgtoWIu9-F30Uz7lIq7F52JvIH_kzzlZWQ85sk7blkf7vtoRw

7. ตัวอย่างใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร

BBL

1. เปิดบัญชีธนาคารของคุณ เลือกบัญชีของฉัน และเลือกบัญชีที่ต้องการ

https://lh6.googleusercontent.com/MksTKW3OxkLOpnlBLdQlt_z6DNih-hAd7fPVp_zK082gfkF0DB1bhZNRYrY8IPQ7U1CmLnqoEN-4kFGh13qC13JENCt8yw-NcT52mlQcMjcdGEsmjgOIPZFCc3obps6cuQHSheiwNaM_POLrMQ

2. ถ่ายภาพหน้าจอ หรือ ดาวน์โหลด และส่งมาให้เรา

https://lh3.googleusercontent.com/XheOsuHexs68uj0ZrnfV8xwF7RMLGWL7AsvTtqJxGEHCZYaLLaWEUhijRNN7-ApAdr50nEEqA_hsTEH-xkf-ThT2YztThM8VwPiHfbv7Ll2DcJbwwXpkI_FcMTahL8OoLCbTqkCJ1YXOOSVuwA

Thailand_QR

วิธีการชำระเงินนี้ ได้รับการยืนยัน เฉกเช่นเดียวกับธนาคารออนไลน์ คุณควรจะส่งภาพหน้าจอจากธนาคารออนไลน์ของคุณ พร้อมด้วยชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร และรายละเอียดธุรกรรมต่าง ๆ

 

กระเป๋าเงินออนไลน์

 1. ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอ พร้อมด้วยรายละเอียดธุรกรรมไปสู่/ออกจากแพลตฟอร์ม, ชื่อเจ้าของและหมายเลขของกระเป๋าเงินออนไลน์ที่ปรากฏในภาพเดียวกัน
 2.  หากข้อมูลนี้ไม่สามารถปรากฏในภาพหน้าจอเดียวได้ ลูกค้าก็ควรส่งภาพหน้าจอหลายรูปภาพ ตัวอย่างเช่น ภาพหนึ่งมีหมายเลขกระเป๋าเงินออนไลน์และชื่อเจ้าของ และภาพที่สองมีหมายเลขกระเป๋าเงินออนไลน์และการทำธุรกรรมที่สามารถมองเห็นได้ ภาพหน้าจอควรจะมีความสัมพันธ์กัน
Neteller

คลิก “History” ทางด้านซ้าย เพื่อดูประวัติการทำธุรกรรม หากคุณมีธุรกรรมจำนวนมากในบัญชี Neteller ของคุณ ให้เลือกประเภทและวันที่ของธุรกรรม เพื่อ จำกัดการค้นหาให้แคบลง แล้วคลิกนำ Apply หลังจากนั้น คลิกที่เครื่องหมายรูปคน ที่มุมขวาบน เรียบร้อย! ถ่ายภาพหน้าจอรายละเอียดทั้งหมด

https://lh4.googleusercontent.com/pIZH9QdBUAqtR2EAOtlXAHokgY__nCsReaGF5czD2EliKQoAH5aip1NHA_OaOEhbAZxdnY7ZUhhENF4mctBFUel9KTKCfrCGx94kGFdwbTQ-MSpiKd7YnIJ30v7PHrivTnq2MPybB8db_dufxg

Skrill

เลือก “Transactions” บนเมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือกช่วงเวลา และประเภทธุรกรรม หลังจากนั้น คลิกที่เครื่องหมายรูปคน ที่มุมขวาบน แถบชื่อเจ้าของกระเป๋าเงินออนไลน์, อีเมลและไอดีผู้ใช้จะปรากฏขึ้น ถ่ายภาพหน้าจอรายละเอียดทั้งหมด ข้อมูลทั้งหมดควรปรากฏในหน้าจอเดียว

https://lh6.googleusercontent.com/FnRZFsY_spFz8Qo6SSFMBFKP7x123vkmZIzxNqY4-iuDnqjC9SFvRsRZ0s2w7fRGSv5DjqoH6PagWXUubyxO7_cy4zFvIHoS9EwvD1zwv-_D0ZTpKUB4AViS2WH4pUvKG4lOh9tQ6WJJTQ7_vw

Webmoney

บนหน้าหลัก ให้คลิก Purses  เลือกกระเป๋าเงินที่คุณฝากไปยังแพลตฟอร์ม หมายเลขกระเป๋าเงิน, ชื่อเจ้าของกระเป๋าเงินออนไลน์ และ WMID ควรปรากฏในภาพเดียวกัน

https://lh5.googleusercontent.com/XY1Trxj_48gGmimkHFWwcfvalSiibWsfhWJYoX5YVDec4tHyCpWzEkzLoweupz0kJLQrTHp3OMz2IPovYPeDppcOd_YM7PhBx4m3l3XJw_K1io3EfD-iWslsRkMmXpNSZy0q1XRoPGekBEuWSA

นอกจากนี้ โปรดแนบภาพหน้าจอของการทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มด้วยเช่นกัน

คลิกที่หมายเลขกระเป๋าเงินออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและไปที่ Transaction History หมายเลขกระเป๋าเงินออนไลน์, WMID และรายละเอียดธุรกรรมควรจะปรากฏในภาพเดียวกัน

https://lh4.googleusercontent.com/ljnShaNDB_-1Z-c_cDbLDtSkf0URqG3Ij18MS-azEI9PMULm_E-uggweVVu1-xqr_397ii8KMGyb3btef1Z32__Qa-eU5gYKoQoRAqdmLveKeEW9EjbMakfHwID5cU_NBRlotwfyQwH6qGLmUQ

Bitcoin

โปรดส่งภาพหน้าจอของรายละเอียดธุรกรรม (ยอดเงินรวมและวันที่)  เลือกประวัติการสั่งซื้อในกระเป๋าเงินออนไลน์ของคุณ และถ่ายภาพหน้าจอดังกล่าว

https://lh6.googleusercontent.com/EOTMT_uQOIXaMRTOUycbF6GBz0bo87tG_FyKUSeTi41YkhrU6sQyVKjmw52_N29wxyPdxmwi1O6OUgLL3eJl0krSUoCrAFuJUwFk0zyuN4NGAdJj3_0nQl9FXEDYR4B7I6IHc7OTQATagg2JUw

บัตร Astropay

1. เพื่อยืนยันบัตร Astropay ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอ จากบัญชีบัตร Astropay ชื่อเจ้าของบัญชีและรายละเอียดการทำธุรกรรม (จำนวนเงินรวมและวันที่) จะต้องปรากฏในภาพเดียวกัน

2. หากลูกค้าไม่สามารถส่งภาพหน้าจอจากข้อ 1 ให้ได้ ให้ส่งภาพหน้าจอจากบัญชีธนาคาร ยืนยันการทำธุรกรรมเหล่านี้ ชื่อและรายการธุรกรรม จะต้องปรากฏในภาพเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น

ลูกค้าควรเปิดหน้า “My Cards” และถ่ายภาพหน้าจอของหน้านี้ หากลูกค้าฝากเงินจำนวนทั้งหมดด้วยบัตรในครั้งเดียว

ttps://lh4.googleusercontent.com/jTmLnjwFgRatuhNuMOzHAylFVEbce8HlqxGsHivI-v54FujVla0WrpGSnTlJEDOwHn7N0RN

 

บัตรธนาคาร

1. ลูกค้าควรส่งรูปถ่ายบัตรธนาคารของตนเอง โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งภาพด้านหลังของบัตร

2. ตัวเลข 6 หลักแรก และตัวเลข 4 ตัวหลัง, วันที่หมดอายุ และชื่อเจ้าของบัตร ควรจะต้องปรากฏในภาพถ่ายเดียวกัน

3. บัตรที่ถูกขโมย/โดนบล็อก – จะต้องมีเอกสารที่รับรองว่า ได้ออกบัตรดังกล่าวให้กับลูกค้า

4. หากไม่มีเอกสารดังกล่าวในข้อที่ 3, ใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร พร้อมชื่อและหมายเลขบัตรเครดิตธนาคาร ในรูปถ่ายหรือภาพหน้าจอเดียวกัน

5. หากไม่มีรายการเดินบัญชีธนาคารพร้อมกับชื่อเจ้าของและหมายเลขบัตรธนาคารแล้ว ให้ลูกค้าส่งเอกสารพร้อมด้วยชื่อและรายการธุรกรรมสู่แพลตฟอร์ม จำนวนเงินรวม, วันที่และชื่อควรจะมองเห็นในภาพเดียวกัน

6. หากไม่สามารถส่งเอกสารใดให้ได้ โปรดติดต่อแผนก KYC

 

การยืนยันแหล่งที่มาเงินทุน

ในบางกรณี บริษัทอาจขอเอกสารที่จะยืนยันแหล่งเงินทุน

ทำไมจึงจำเป็นต้องขอเอกสารดังกล่าว?

 • เพื่อปกป้องผู้ใช้ของเราจากการทุจริตฉ้อโกง
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่สอดคล้องกัน ซึ่งอนุญาตให้เราดำเนินธุรกิจ ในฐานะบริษัททางการเงิน

เพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของเงินทุน คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เอกสารยืนยันรายได้ในปีที่ผ่านมา
 • เอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคาร โดยระบุแหล่งที่มาของรายได้
 • ข้อตกลงในการขายหุ้น
 • ข้อตกลงในการขายทรัพย์สินหรือบริษัท
 • ข้อตกลงเงินกู้
 • เอกสารยืนยันการถือครองหุ้น

เอกสารควรจะมีชื่อของคุณ

 

 

 

Related posts
© 2014 - 2020 Olymp Trade. All Rights Reserved.